Portfolio

image17Cycloon der Magie, 2017:https://vimeo.com/265957884

image7Palais Ideal, 2017

image9Decor van de Kloothommels, 2017: https://vimeo.com/248444459

image14De Supersmokkelaar, 2017: https://vimeo.com/241564479

image11De Cycloon der Magie, De Vishal Haarlem, Performance op de Grote Markt, 2018

image4Optocht der Autonomen, 2018: https://vimeo.com/277881578

image12Voorstelling, Still uit Documentaire werkproces, Groepsvoorstelling, 2019, 14:57 minuten, De Fabriek Eindhoven.

https://vimeo.com/333519748/fdf65afcfe 

image18De Muurbreker, 2019: https://vimeo.com/340446466

image13Floris & Sindala, 2019: https://vimeo.com/351873392

image16Het Verrijtbaar Museum, op weg naar TAC Eindhoven voor een werkperiode, 2016: https://vimeo.com/265997928 

image6

image2De Processie in Nijmegen, 2019

image3

image10De Processie in Baarle Nassau/Hertog NL/BE, 2019

image1Schets voor nieuwe installatie, Studio 2019

image8Schets voor nieuwe installatie, Studio 2019

image15Schets voor nieuwe installatie, Studio 2019

image5Schets voor nieuwe installatie, Studio 2020

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star